Selectia resurselor umane

Selectia resurselor umane

Conducerea societăţii şi în special compartimentul de personal trebuie sa fie convinsă, că pentru a-şi asigura succesul sau chiar pentru a supravieţui, organizaţia trebuie să soluţioneze în mod corespunzător şi următoarele probleme:

·       identificarea calificărilor sau a aptitudinilor şi alegerea sau selecţia candidaţilor care corespund cel mai bine cerinţelor posturilor noi sau vacante;

·    identificarea şi atragerea candidaţilor competitivi folosind cele mai adecvate metode, surse sau medii de recrutare;

·          respectarea legislaţiei în domeniul referitor la oportunităţile egale de angajare şi corectarea practicilor discriminatorii anterioare sau a unor dezechilibre anterioare.

Recrutarea personalului urmează planificării resurselor umane, reprezentând procesul de căutare, de localizare, de identificare şi de atragere a candidaţilor potenţiali, din care urmează să fie aleşi candidaţi capabili, care corespund cel mai bine posturilor vacante.

Prin recrutare se îndeplineşte mai mult decât decât simpla ocupare a posturilor libere, se urmăreşte ataşamentul noului angajat faţă de întreprindere, asigurarea condiţiilor ca acesta să-şi îndeplinească sarcinile de serviciu şi să se încadreze în colectiv.

Selecţia personalului este acea activitate a managementului resurselor umane care constă în alegerea, potrivit anumitor criterii, a celui mai competitiv sau mai potrivit candidat pentru ocuparea unui anumit post.

Principalul obiectiv al selecţiei personalului este acela de a obţine pe acei angajaţi care se află cel mai aproape de standardele de performanţă dorite şi care au cele mai multe şanse de a realiza obiectivele individuale şi organizaţionale.

Interviurile, reprezintă metoda prin care managerul îşi completează imaginea asupra candidatului, întrucât acesta din urmă are posibilitatea de a oferi informaţii privind activitatea şi obiectivele sale profesionale anterioare, prezente şi de perspectivă. După modul de desfăşurare interviul poate fi de 3 feluri:

·     interviul liber, atunci când solicitantul povesteşte în mod natural, spontan, aspecte legate de activitatea sa profesională, iar pesoana care intervievează are rolul de observator;

·    interviul semistructurat, atunci când anumite întrebări sunt pregătite în prealabil de conducătorul interviului;

·   interviul dirijat, atunci când intervievatorul este cel care conduce discuţia prin întrebări specifice adresate fiecărui solicitant în parte, candidatul având obligaţia de a răspunde doar în acest cadru limitat.