Politica de securitate privind protectia datelor cu caracter personal, la prelucrarea acestora in cadrul sistemelor informationale gestionate de website-ul solsib.ro si implicit de
SC SOLSIB WEB SRL

I. INTRODUCERE

S.C. SOLSIB WEB S.R.L. prin website-ul solsib.ro asigura protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieţii intime, familiale şi private. La prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul website-ului solsib.ro ( www.solsib.ro) sunt aplicate principiile prevăzute de actele internaționale - Declaraţia universală a drepturilor omului, Convenţia europeană a drepturilor omului , Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter

personal si libera circulație a acestor date.

In cadrul website-ului solsib.ro si anume « Politica de securitate a datelor cu caracter personal si Politica de Confidentialitate » societatea va colecta informatii personale atunci cand clientii/utilizatorii se inregistreaza pe https://www.solsib.ro.

II. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale subiectilor vizati al prezentei politici, are

drept scop executarea prevederilor contractuale incheiate cu acestia, postarea de anunturi de recrutare personal, postarea CV-urilor candidatilor, precum si prestarea servicilor electronice utilizatorilor paginii web solsib.ro, administrata de SC SOLSIB WEB SRL.

Obiectivele principale ale Politicii sînt disponibilitatea, integritatea şi confidenţialitatea tuturor informaţiilor, inclusiv datelor cu caracter personal prelucrate de website-ul solsib.ro.

SC SOLSIB WEB prin website-ul solsib.ro va asigura protecția datelor cu caracter

personal atît ale angajaților săi, firmelor care posteaza anunturi cît si ale candidatilor si ale beneficiarilor serviciilor, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, colectate de la utilizatori cu acordul acestora, la semnarea de „Termeni si conditii” sau, după caz, prin utilizarea serviciilor oferite de S.C. SOLSIB WEB S.R.L., are ca scop:

 • încheierea și executarea obligațiilor contractului de prestare a serviciilor de recrutare electronica (inclusiv a serviciilor aferente domeniului) pe toată perioada contractuală,
 • constituirea bazelor de date şi utilizarea acestora în legatură cu furnizarea serviciilor de reclama/publicitate si recrutare angajati oferite de firma,
 • gestionarea relațiilor (inclusiv de comunicare) cu clienți si utilizatori,
 • gestionarea serviciilor prestate și facturate,

III. Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal

3.1 Datele cu caracter personal sun prelucrate cu buna-credinta si in conformitate cu

dispozitiile legale in vigoare

3.2 Datele cu caracter personal sunt colectate numai in scopuri bine determinate, explicite si legitime, iar prelucrarea ulterioara nu va fi incompatibila cu aceste scopuri.

3.3 Datele cu caracter personal se prelucreaza in conformitate cu drepturile persoanei vizate prevazute de Legea nr 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.4 Se vor lua masurile necesare (stergerea sau rectificarea lor) cu privire la datele inexacte sau incomplete, din punct de vedere al scopului in care sunt colectate si pentru care vor fi prelucrate.

3.5 Se vor lua masurile tehnica si organizatorice (procedurale) adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal, impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal in cadrul S.C. SOLSIB WEB S.R.L sunt:

· Notificarea la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 • Legalitatea
 • Scopul bine-determinat
 • Confidentialitatea
 • Consimtamantul persoanei vizate
 • Informarea
 • Stocarea
 • Protejarea persoanelor vizate – utilizatori si clienti
 • Securitatea
 • Arhivarea

IV. COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.1. Utilizatorii prin semnarea contractului de utilizare a serviciilor S.C. SOLSIB WEB S.R.L., îşi exprimă acordul pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către companie.

2.2. Utilizatorii prin utilizarea serviciilor S.C. SOLSIB WEB S.R.L, își exprimă acordul pentru ca datele sale de trafic să fie procesate de către companie.

2.3. S.C. SOLSIB WEB S.R.L, pentru îndeplinirea condițiilor contractuale colectează, cu acordul utilizatorilor si/sau a clientului, următoarele date:

1. Informaţiile personale furnizate de către utilizator în formularul de cerere necesare pentru identificare:

- poza (daca se doreste)

- nume si prenume

- informații ce țin de adresa de mail, adresa de corespondență,

- numere de telefon.

2. Informati ce tin de locul de munca pentru care candideaza

- profilul personal

- profilul profesional

- pozitia in cadrul firmei

- locul de munca dorit

- experienta profesionala

3. Informati ce tin de educatie si formare

- calificarile obtinute

- competente generale

- competente profesionale

- competente personale (limbi straine, alte cursuri si studii)

- competente digitale

4. Informatii suplimentare (publicatii, anexe, referinte, seminarii, certificari, proiecte)

V. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal adoptate în cadul S.C.SOLSIB WEB S.R.L. sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

5.2. S.C.SOLSIB WEB S.R.L. utilizeaza metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici de securitate aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja sistemele informatice de accesul neautorizat și folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea ori distrugerea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal.

5.3. S.C.SOLSIB WEB S.R.L.garantează că asigură cerințele de securitate referitoare la protecția și procesarea datelor cu caracter personal și respectă drepturile ce revin personelor vizate, în conformitate cu legislația romaneasca in vigoare.

5.4. S.C.SOLSIB WEB S.R.L. nu solicită clienților săi prin email, mesaje scrise, scrisori, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalități informații despre conturi bancare, parole personale sau diverse coduri. Aceste informații sunt strict confidențiale și nu trebuie comunicate niciu nui terț. Prin comunicarea lor unor terțe persoane, de către client sau utilizator, acesta își asumă întreaga responsabilitate.

5.5. Toate persoanele cu drept de acces la date cu caracter personal, sunt obligate să respecte procedurile și regulamentele de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și legislația în viguare.

VI. MASURI LUATE PENTRU ASIGURAREA SECURITATII PRELUCRARII

Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea . In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.

Utilizatorii si clientii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributilor de recrutare si selectie angajati.

Orice operatiune de colectare si/sau modificare a datelor cu caracter personal de catre utilizatori sunt inregistrate permanent (se inregistreaza utilizatorul, data, ora si tipul modificarii); de asemenea sunt inregistrate si toate logarile si delogarile tuturor utilizatorilor la baza de date.La intervale de timp (lunar) se efectueaza o copie de siguranta a bazei de date.

Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul este restrictionat; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.

Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pt aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.

Parteneri Media