Acord de prelucrare a datelor personale

Inainte de a completa si transmite datele tale personale pe www.solsib.ro (administrat de SC Solsib Web SRL), te rugam sa citesti cu atentie informatiile de mai jos:

Consimtamantul pentru prelucrarea datelor este, conform art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în continuare GDPR), unul dintre cele șase temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Tot în baza consimțământului persoanei vizate, datele personale pot fi transferate într-o țară terță UE, chiar dacă țara respectivă nu este considerată de către Comisie ca fiind o țară ce oferă un nivel „adecvat” de protecție.

Conform GDPR, consimtamantul pentru prelucrarea datelor constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoștință de cauză și clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ca de exemplu o declarație făcută în scris, inclusiv în format electronic, sau verbal. Pentru a fi valabil, consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să indeplineacă o serie de condiții, pe care le vom exemplifica în cele ce urmează.

1) Prin completarea oricarui formular care solicita date personale (dupa cum este acest termen definit in Legea nr. 677/2001, cu modificarile ulterioare), de pe site-ul detinut de SC Solsib Web SRL (www.solsib.ro), sunt de acord în mod expres si neechivoc ca toate datele si informatiile personale furnizate catre SC Solsib Web SRL sa fie utilizate de catre aceasta in vederea contactarii mele de catre angajatori/angajati/colaboratori ai SC Solsib Web SRL. Inteleg si sunt de acord ca, in conformitate cu legea, SC Solsib Web SRL prin siteul solsib.ro este abilitata sa trasmita cv-ul completat de catre subsemnatul angajatorilor/ colaboratorilor/angajatilor si partenerilor website-ului solsib.ro in scopul recrutarii si selectiei de personal.

2) Totodata, imi exprim in mod expres si neechivoc acordul in vederea prelucrarii de catre SC Solsib Web SRL prin site-ul solsib.ro, a datelor mele cu caracter personal, atat in scopul procesarii acestui formular, cat si in scopul bunei derulari a relatiei contractuale, cu transmiterea, inclusiv în scopul prelucrarii acestor date, catre terti imputerniciti de catre SC Solsib Web SRL sa opereze date cu caracter personal în numele sau, in vederea indeplinirii obligatilor contractuale.

3) Am luat la cunostinta ca dispun si îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a ma adresa instantei de judecata.

SC Solsib Web SRL prelucreaza date cu caracter personal cu privire la dumneavoastra (“Date cu Caracter Personal”) in vederea indeplinirii unor operatiuni si scopuri legitime legate in principal de desfasurarea activitatii de recrutare si selectie personal si, in subsidiar, reclamă, marketing si publicitate precum si statistica in legatura cu obiectul de activitate al societatii.

Datele ce urmeaza a fi colectate direct de la dvs. se refera la: nume, prenume, adresa, data de nastere, sex, numar de telefon, adresa de e-mail, profesie, loc de munca, educatie, experienta profesionala, obiectiv provesional, abilitati profesionale. Informatiile vor fi colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restrictiilor de securitate si protectie impuse de lege.

Furnizarea unora din datele cu caracter personal colectate (ex: datele privind identificarea dumneavoastra) are un caracter obligatoriu, fiind impusa de legislatie, in timp ce furnizarea altora are doar un caracter facultativ (ex: locul de munca/ experienta profesionala), colectarea acestora din urma fiind facuta in scopul unei mai bune vizulalizari si administrari a cv-ului dumneavoastra. Pentru acestea din urma, va informam ca aveti dreptul sa refuzati furnizarea/prelucrarea lor sau puteti in orice moment stergerea lor cu conditia sa fiti logat cu user si parola pe www.solsib.ro.

Conform conditiilor legale privind privind protectia datelor cu caracter personal, nu vom dezvalui fara autorizare prealabila nici o informatie referitoare la clientii nostri. In baza consimtamantului expres si clar exprimat de dumneavoastra si cu respectarea legislatiei in vigoare, in scopul de a raspunde solicitarilor dumneavoastra prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil sa oferim astfel de informatii catre terti (ex: furnizori de servicii de marketing, reasiguratori si alti furnizori de servicii, ce constituie parteneri contractuali; institutii de stat, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care au relatii profesionale si contractuale cu SC Solsib Web SRL.

Pentru protejarea informatiilor dumneavoastra personale SC Solsib Web SRL utilizeaza diverse tehologii pentru protectia bazei de datechiar daca oferim aceste tehnologii alaturi de alte masuri de protectie a informatiilor confidentiale si asiguram securitatea corespunzatoare, nu garantam ca informatiile transmise prin Internet sunt securizate, sau ca aceste transmisii nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care exced controlului exercitat de catre SC Solsib Web SRL

Partenerii contractuali ai societatii vor avea de asemenea acces la aceste informatii in vederea realizarii scopului de recrutare si selectie personal. Este posibil ca, in anumite circumstante, sa fie nevoie sa divulgam datele dvs. catre anumite autoritati legale si de reglementare (inclusiv autoritatile fiscale, terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de sisteme IT, etc.).

Vom putea divulga aceste date ori de cate ori legea o impune, sau in situatia in care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricarei activitati ilegale, sau pentru a proteja sanatatea oricarei persoane.

Societatea noastra va putea colecta si stoca aceste informatii in forme diverse (ex., in forma scrisa, electronica, etc.). Acestea vor fi stocate pe intreaga perioada de desfasurare a activitatii societatii. Am implementat anumite masuri de securitate pentru a asigura confidentialitatea informatiilor din baza noastra de date, in conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislatia relevanta.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa in atentia companiei, la urmatoarea adresa de e-mail [email protected]

Prin acceptarea prezentului formular de consimtamant confirmati faptul ca ati fost informat cu privire la Politica de prelucrare a Datele cu Caracter Personal referitoare la dumneavoastra, care urmeaza sa fie stocate, prelucrate si utilizate, si ca sunteti de acord ca aceste date cu caracter personal sa fie prelucrate si utilizate in limitele astfel specificate, pe durata de desfasurare a activitatii societatii.

CONSIMTAMANT

Accept prezentul formular pentru a indica faptul ca:

(i) am citit si am inteles in totalitate cele de mai sus, si:

(ii) consimt la prelucrarea si utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal, in conformitate cu cele indicate in prezentul formular.

Parteneri Media